Araştırma Yazıları...

ISO 9001 Olmadan...

Yazdır
PDF

Sebla HELVACI

( Kalite Uzmanı)

Kurumların başarılı yönetilebilmeleri, sahip oldukları yönetim sistemi modeline bağlıdır. Bir ürün yada hizmeti; müşterinin istediği ölçüde kabul edilebilir hale getirmek için, satın alma, depolama, ön hazırlık, üretim ve sunuş safhaları ile satış sonrası hizmetin her aşamasında beklenti ve memnuniyeti en üst seviyede tutması gerekir.

Sistematik, etkin, refleksleri hızlı bir yönetimin ve hedefine koşan her kurumun kullanabileceği, dünyadaki en etkin sistem ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’dir. Her türlü organizasyona, sanayi sektöründen hizmet sektörüne, KOBİ’lerden holdinglere, kamudan özel sektöre kadar tüm kurum ve kuruluşlarda sürekli gelişme ilkesiyle hem sistemi, hem de uygulama yapan kurumu rakiplerinden bir adım öne çıkaran ‘’yazdığını yaptıran, yaptığını ise yazdıran’’ sistemdir.

AMAÇ ?

ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin bir organizasyona kurulması ve tüm süreçleriyle işletilmesindeki amaç şu şekilde özetlenebilir.

 • Kurumsallaşmak
 • Maliyetleri azaltmak
 • Rekabet gücünü arttırmak
 • Verimliliği ve karlılığı arttırmak
 • Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı benimsemek
 • İşlerin her defasında doğru yapılmasını kolaylaştırmak
 • Kurum içi iletişimi güçlendirmek

SİSTEM KURULUŞ AŞAMALARI

Danışmanlık süresince firmamız ve ilgili kuruluşun yöneticileri müşterek olarak belgelendirme için temrin planı hazırlayacak olup sözleşmede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arası projenin uygulama safhası gerçekleştirilecektir. Danışmanlık süreci şu aşamalardan geçecektir:

 • Mevcut yapının analiz edilmesi ve gerekliliklerin tespit edilmesi
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin temel unsurları olan proseslerin tanımlanarak etkin uygulamanın başlatılması
 • Tüm personele planlı eğitimlerin verilmesi
 • Kurumsal kimlik oluşturulması
 • Görev, sorumluluk ve vekalet sisteminin oluşturulması
 • Reorganizasyonun gerçekleştirilmesi
 • Üretim süreçlerinin tanımlanması
 • Üretimde kullanılan yöntemlerin Kalite Yönetim Sistemi’ne entegrasyonu
 • Tedarik ve satış süreçlerinin sisteme entegrasyonunun sağlanması
 • Kuruluş içerisinde iç tetkikin yapılması
 • Sürekli iyileştirme modellerinin sürdürülebilir kaynaklarla sisteme entegre edilmesi
 • ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme aşamasının gerçekleştirilmesi

ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kuruluşa ne yarar sağlar?

 • Üst yönetime sağlıklı, etkili ve sistematik bilgi aktarılması
 • Yetki ve sorumlulukların netleşmesi ve iş performanslarının arttırılması
 • Kuruluş içi işlemlerin kolay anlaşılması ve analiz edilmesi
 • Proseslerin iyileştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artması (işin ilk seferde doğru yapılması sonucu)
 • Müşteri memnuniyetinin artması, aynı ölçüde memnuniyetsizliğin azalması
 • Kritik süreçlerin kontrol altına alınması ve sıfır hatanın amaçlanması
 • Uygun olmayan ürünler, hatalı ürünler ve hizmetlerden doğan çöpe atma, iade, fire ve benzeri uygulamaların azalması
 • Süreçlerin performans ve hedefler ile ilgili yönetime gelen bilgilerin kolaylaşması
 • Kalite ile ilgili artan bilgi ve yüksek motivasyonlu personelin tecrübeleri ile sürekli gelişme ve büyümeye kapı açılması

www.9eyluldanismanlik.com

İnter Global Cargo