Ba?ar? ykleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yemedi?inizi Yedirmeyeceksiniz!

Yazdır
PDF

1994 Y?l?nda kurulan Bortar Yemek Fabrikas? bugn ayn? anda 200 al??an? ile 2500m2 kapal? alanda 14000 ki?iye yemek verebilecek kapasiteye ularak alan?nda Ege'nin en by? olmay? ba?ard?.

Ynetim Kurulu Ba?kan? Say?n Hasan Kkkurt i?in s?rr?n? Sektrn ncleri iin anlatt?. ''Bizim modelimiz inanmak. ?nan?rsan?z ba?ar?rs?n?z. Gurme yeme?in sahibi U?ur Abi i?ini ok nemserdi. ok iyi yemek yapard?. Etin, kayma??n en iyisini yerinden getirtirdi. Hammadde en iyisi ise rn de en iyisi olur. Bu i? insan? sevmekten geiyor.

Yemedi?inizi yedirmeyeceksiniz. Yemek sektr insan? seven, insan sevgisi olan ki?ilerin rndr. ?nsan sevgimiz bizi g?da mhendislerimizin kontrolnde her trl kalori hesaplamalar? yap?lm?? daha kaliteli yemek iin son teknolojiyi takibe zorluyor. Kulland???m?z su, son teknoloji ile ar?t?lm?? farkl? bir sudur. Buharl? kombi pi?iricilerle uygun s?cakl?k ve nem ko?ullar? ayarland?ktan sonra tek dokunu?la yeme?i pi?iriyoruz. Hijyen ok nemlidir. Pis bir yerde pi?irilen yeme?i yiyemezssiniz. Gz doyuraca??z. Bir tablo gibi haz?rlayaca??z sofray?. Bu grsel zenginli?i yakalayamazssan?z yeme?i yine yiyemezssiniz. M?terinizin damak zevkini bilmeli, ona gre e?itlerinizi haz?rlamal?s?n?z. Hijyen, grsel zenginlik, damak zevgi... Bu ko?ula uyarsan?z bizim i?imizde ba?ar?s?zl?k olmaz.''

www.bortar.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?