Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

Oto Sat??-servis-yedek parça sektörünün öncüsü Naz?m ?oho?lu 1972'de ba?layan serüvenini anlatt?.

'' Denizli do?umluyum. ?zmir'e okumak için geldim. Gündüz çal??t?m gece okudum.

?ki arkada? ortak yedek parça sat?? yeri açt?k. ?stanbul'a yedek parça almak için gitti?imde güvenilmenin tad?n? ald?m. Çünkü cesaret ba?ar?n?n babas?d?r. Bana destek olan firmalar, sermayem olmadan beni yürüttüler.

Kalite anlay???m?zla mü?teri güvenini kazand?k. Eskiden oto tamir ve ustal?k sistemi vard?.Günümüzde teknoloji çok geli?ti. Motor sesi dinleyerek ustal?k dönemi bitti. Her konuda komple ve daha kapsaml? hizmet dönemi ba?lad?. Parça sat??, servisle birle?ti. 2002 y?l?ndan bu yana TEMSA servisi olarak hizmet veriyoruz. 2008 y?l?nda Hyundai Truck ve Tata sat?? bayili?ini ald?m.

?malat güzel bir ?ey. Peugeot'un parçalar?n? kal?p yapt?rarak biz imal ettik. Çok ba?ar?l? olduk. Biz istedi?imizde gerçekten çok iyi ürün yapabiliyoruz. Yerli üretime yöneticiler özellikle destek vermelidir. 2010 itibariyle i?imi makine mühendisi o?lum Burak ?oho?lu'na devretmeye ba?lad?m.Bu ku?ak devri mutlaka olmal?. Aksi takdirde kurdu?unuz i? gözünüzün önünde y?k?l?r. Herhangi bir sektörde ba?ar?l? olmu? ki?ileri inceledi?inizde en iyi, en zeki, en güçlü, en h?zl? ki?ilerin de?il; en çok sorumluluk alan ki?ilerin öne ç?kt???n? görürsünüz.

Bak?n Arif Nihat Asya ne diyor:   "B?R SAÇI OK?AMAZ, B?R ALNI SER?TLETMEZ,

B?R YELKEN? ????RMEZ

B?RSAÇIHAVALANDIRMAZSIN.

NEYLEY?M BEN SEN?N G?B? RÜZGARI..."

Hayat?m?z?n her döneminde kendimize ne elde ettik de?il, ne yapt?k diye sormal?. yapt???m?z pozitif ?eyler için kendimizi takdir etmeliyiz. Çünkü a?aç meyvesiyle bilinirderler...''

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?