Ba?ar? ykleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Vitesse Markas?n?n Yarat?c?s?

Yazdır
PDF

Otomotiv sektrnde, yedek para retiminde?zmirli V?TESSE, Kenan ALTINU?AK ynetiminde byyor.

Bu konuda byk ba?ar?lar elde ederek marka de?erini artt?ran V?TESSE'nin krucusu Kenan Alt?nu?ak, markas?n? ykseli?ini ve projelerini bizlerle payla?t?.

'' ??e yedek para sat??? yapan bir firmada pazarlama eleman? olarak ba?lad?m. Bu sayede sektrde hem deneyim hem de pazarlama yetene?i kazand?m. Daha sonra k?s?tl? sermaye ile bo? kutular? raflara koyarak yeni at???m dkkan?m? doldurdum. Bu sektrde ciddi dvizler deyerek distribtrler taraf?ndan getirilen ithal mallar ok pahal?yd?. Biz bu mallar? daha kaliteli retmeyi d?ndk. 100 civar?nda rnle Vitesse markas?n? bilinen, aranan marka yapt?k.Fransa, Tunus ve cezayir'e ihracat?m?z srmektedir. Vitesse rnleri yeni model arabalarla o?ald?. Pazar pay?m?z byd. Biz Trkiye'de retilen mallar? retmiyoruz. nk Trk ekonomisinden dviz ?k???n? ciddi anlamda nledik. ?thal otolar?n paralar? ?zmir'de retildi. retim lkemizin tek ?k?? yolu gr?ndeyiz.''

Ege Otomotiv Derne?i ve Bornova Oto tamirciler Ba?kan Vekili Kenan Alt?nu?ak, yrttkleri son ARGE projesini de Sektrn ncleri'ne anlatt?.

'' Arge al??mas? elektrik destekli otolar?n retilmesi zerine ba?lad?. Bunu iin e?itim ve para gerekliydi. Esnaf odalar?ndan, Ticaret Odas?'ndan ve Castrol ya? firmas?ndan maddi destek ald?k. ?zmir olarak bu destek bizi ok sevindirdi. Leonardo Da Vinci Projesi'nden 70.000 Euro destek sa?lad?k. %10'u yat?r?ma, gerisi e?itime harcanmak ko?uluyla verilmi?ti. Trkiye iin tek ve en gzel yat?r?m oldu.

Belediyelerle, kaymakaml?klarla kurslar at?k. Byle uygulamal? e?itim Trkiye'de bir ilktir. Bu e?itim anlay???yla ciddi i? gcn faaliyete geirdik. Meslek okullar?n?n yay?lmas?yla e?itimli ki?iler i?e al?nacak. Meslek liseleri memleket meselesi olacak. Avrupa standartlar?na uyum sa?l?yoruz. Arge merkezimizi 3. sanayide kurduk. Gen neslin otomobil tutkusu ortada. Gelecekte otomobil sektr ok byyecek. Yurt d???na bilinli al??arak, ii sat??lar yaparak byrz. Bu anlamda ok gayret etmeliyiz.''

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?