Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

Paletlerin tamirat?yla ba?layan serüven, fabrikalarla temas sonucu FOÇALI PALET ile sanayi dal? aldu.

Nedir palet diye sorduk, soru?turduk. Palet, ta??ma ve depolama esnas?nda ürünlerin zarar görmesini engellemek için ta??ma ve yer de?i?tirmeleri kolayla?t?rmak amac?yla, ürünlerin alt?na konan ah?ap bir sistem. P?narba??’nda Foçal? Paleti ziyaret ettik. Foçal? Palet Genel Müdürü Osman Yalavaç ile konu?tuk.

 

Nas?l ba?ard?n?z  anlat?rm?s?n?z? dedik. "Lüzumsuz sohbetlerden kaç?n?r?m çünkü her zaman zaman çok k?ymetlidir." diyen Osman Yalvaç ?unlar? söyledi. Her gece o günün de?erlendirmesini yapar?m. Me?guliyet de?i?tirerek dinlenirim. Batan güne? için a?lamam, yeniden do?du?unda ne yapaca??ma karar veririm. Bunlar benim sözlerim de?il ama ya?am felsefem" diyerek gülümsedi;

DENEMEDEN B?LEMEZS?N?Z...


www.focalipalet.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?