Ba?ar? ykleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Global Kargo H?zl? Ko?uda

Yazdır
PDF

?NTER GLOBAL KARGO 18 acente ileba?lad?. Kurumsal Kargo hizmeti veren tek ?irket.

1995 y?l?nda kuruldu.

INTER GLOBAL KARGO 2009 y?l? itibariyle kurumsal m?terilerinden teslim ald??? gnderilerin %97 sini kendi acente a??n? kullanarak her ay 350.000 adrese ula?maktad?r.

INTER GLOBAL KARGO, Karayolu ta??malar?n? lke ekonomisinin gerektirdi?i ?ekilde dzenleyen, ulusal ta??mada dzeni ve gvenli?i sa?layan, 4925 say?l? yeni Karayolu Ta??ma Kanununa uygun, M-2 ulusal kargo i?letmecili?i Yetki belgesini Ula?t?rma Bakanl???ndan ncelikli alan firmalar ierisindedir.

?NTER GLOBAL KARGO, Trk kargo sektrne yn veren Trkiye Kargo ??letmecileri ve ??adamlar? derne?i (K?AD) kurucu yesidir.

?NTER GLOBAL KARGO, m?terilerinin istek ve ihtiyalar?n? kar??lamak zere sunmu? oldu?u hizmeti, ISO 9001:2000 Kalite belgesiyle tescil ettirmi?tir.

INTER GLOBAL KARGO, m?terilerinin srekli geli?en ihtiyalar?na kar??, teknolojiden de yararlanarak gncel zmler retmeyi, beklentilerin tesine geerek s?n?rs?z memnuniyet yaratmay? ana ilke edinmi?tir.

INTER GLOBAL KARGO, btn m?terilerinin kargolar?na, ilk al?m an?ndan teslimat an?na kadar geen srede maksimum dikkati gsterir. Bu sre ncesi ve sonras?nda m?terilerinin ihtiyac? olan tm bilgi ve belgeleri zaman?nda vermeyi vazgeilmez nceliklerden sayar.

INTER GLOBAL KARGO, hizmet standartlar?n?n sreklili?i iin tm yasal mevzuat ve kanunlara gre hareket eder.

M?teri memnuniyetinde en nemli etken katma de?er yaratabilen personeldir prensibine gre hareket eder. INTER GLOBAL KARGO, hizmet srelerinde maksimum kalite iin srekli geli?meyi ama edinmi?tir.

INTER GLOBAL KARGO, ?nsan kaynaklar?n?n, e?itim ve ileti?im ile tm srelere aktif kat?l?m?n? sa?lar, m?teri memnuniyetinde en nemli etken katma de?er yaratabilen personeldir prensibine gre hareket eder. INTER GLOBAL KARGO, hizmet srelerinde maksimum kalite iin srekli geli?meyi ama edinmi?tir.

www.interglobalkargo.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?