Ba?ar? ykleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

?zmir Boncukla 3000 Y?ll?k Gelenek

Yazdır
PDF

?ZM?R BONCUK, Anadolu cam sanat?n? Gz figryle bulu?turan t?ls?m? gnmzde ya?at?yor.

Evlerin duvarlar?na, kemerlere, yeni do?an bebeklerin omuzlar?na tak?ld?. Ktlklerden ve nazardan korudu?una inan?ld?.

Gnmze kadar ula?an bu gelenek boncuk ustalar?n?n cam? 1500 derecede eritmesiyle ?ekillendi. Ola?anst canl? beyaz, turkuvaz ve lacivert renklerle bulu?an t?ls?ml? boncuk, ba?ta Yunanistan, ABD, ?srail olmak zere 60a yak?n lkeye ihra ediliyor.

Sektrnde 15 y?ll?k ba?ar? gemi?i ile ithalat ve ihracat yapan, yakla??k 60.000 e?it ile m?terilerine hizmet verenAbdullah Ayd?n Bey ile gr?tk. ?zmir Boncuk, Kemeralt?nda 300 m2 kapal? alanda yerli-yabanc? e?itli ya? guruplar?nda insanlarla bulu?uyor. "Dileyen, konunun uzman? ustalardan haftada 3 gn cretsiz e?itim alabiliyor. ok ucuza sa?lad?klar? malzemeleri, bilgileri ve yarat?c?l?klar?yla bir sanat eserine dn?tryorlar. Siz de sevdiklerinize kendi el eme?inizi hediye etmek istemez misiniz? Sanat? sevenleri gnlden selaml?yoruz" dedi.

www.izmirboncuk.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?