Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

Hayrettin Filiz,oyuncular ve izleyenler     

Hayrettin Filiz, yaz?p yönetti?i

oyunlarla BTA Sahnesinde amatör ruhun ba?ar? sembolü oldu.

 

20.Mart.2011 günü Bedri Rahmi oyununun son gecesini sergileyen ünlü oyuncu, yazar, yönetmen

Hayrettin Filiz Bayrakl? Özkanlardaki Bilimsel Tiyatro Atölyesinde harikalar yarat?yor.

Bedri Rahmi oyunu ile kendilerini izlemeye gelenlerin büyük takdirini kazanan ve oyunun sonunda ayakta alk??lanan Hayrettin Filiz ve genç ekibi ba?ar?l? uyum ve diyaloglarla seyircilerine Bedri Rahmi Eyübo?lu’nu, Naz?m Hikmet’i ya?amlar?ndan önemli kesitlerle e?lendirerek hat?rlatt?lar. Minik sahnede devle?en oyuncular ve oyunun her an?nda adeta oyuncular?yla içiçe olan amatör ruhlu yönetmen  "Televizyon ba??ml?l???n?,   e?lence programlar?n? terk edip tiyatroya geldiniz. Okumaya yönelmeyi, tiyatroyu sevmeyi, co?kuyu payla?may?, gerçek ya?am? tercih ettiniz.  Bu tercihiniz için hepinizi kutluyorum." dedi.

Hayrettin Filiz sözlerini ?u sözlerle tamamlad?. “Sezonun bitmesine 110 gün kald?. Biz tiyatro sevdal?s? oyuncu arkada?lar?mla ve siz dostlar?m?zla 113 oyunu ya?ayaca??z. Yan?m?zda oldu?unuz için te?ekkür ediyorum. Biz sizlerle çok mutluyuz" dedi.

 

 .                 

www.btasahnesi.net                                                      

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?