Ba?ar? Öyküleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

 

Nejat Tezol O?ullar? Orman Ürünleri A?. 1918 den bugüne ba?ar? trendi ile Türkiye'nin Gururu ...

 

1918 Y?l?nda Nejat Tezol taraf?ndan ?zmir’de kuruldu. Kurumsal güveni, dürüst al??verisi temel ilke sayd?. 1963 y?l?nda Orman Ürünleri sektöründe,  Ahmet ve halim Tezol Koll. ?ti. kuruldu. 1983 y?l?nda da o?ullar?n i?e sahip ç?kmas? gururunu NEJAT TEZOL O?ULLARI ORMAN ÜRÜNLER? SANAY? VE T?CARET A?. Ad?yla taçland?rd?. Türkiye’nin en köklü aile ?irketi Orman Ürünleri çe?it ve temini ile en gözde firmalar?n ?zmir temsilcisi oldu.

Kaliteyi ve hizmeti, talebi her an kar??layabilen aile ?irketi zamana, teknolojiye sa?lad??? uyumla ba?ar?n?n sembolü oldu.4. ku?ak torun Nejat TEZOL ile yönetimindeki Türkiye’nin gururu ?irketini, ba?ar?y?, ba?ar?n?n s?rlar?n? konu?tuk…

 

www.nejattezologullari.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

Kö?e Yazarlar?