Ba?ar? ykleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Akdemir ?zmir Enerjisi

Yazdır
PDF

AKDEM?R Plaza Otomotiv, Dayan?kl? Tketim, G?da, Motor, Apex Shop, Sigorta Hizmetleriyle ?zmir'de nc.

Gnmz dnyas?n?n yo?un i? temposu, ihtiyalar?m?z? kar??lamam?z iin pek geni? zaman b?rakm?yor.

Bu nedenle zellikle son y?llarda arad???m?z birok rn ayn? noktadan tedarik edebilece?imiz al??veri? ma?azalar?ndaki art?? dikkat ekici boyutlarda.

Peki ya ayn? notadan mobilya, beyaz e?ya, motosiklet hatta otomobil alabilece?iniz bir al??veri? merkezi olsayd?? Hem de ?zmirin doyumsuz manzaras? alt?nda

1958li y?llardan bugnlere ta??d??? ticari tecrbesini TOYOTA markas? ile birle?tiren AKDEM?R GRUBU, uzun y?llard?r m?terilerinin ihtiyalar?n? kar??layabilece?i AKDEM?R PLAZA da hizmet veriyor.

Sedat AKDEM?R Plazam?z? g?dadan mobilyaya, beyaz e?yadan otomobile,Yamaha motor,hatta sigortaya kadar pek ok rn platformunu ieren bir konsept yaratt?k diyor.

Akdemir Plazan?n temel dire?i olan Toyota iin ise izgisi ve kalitesiyle benim otomotiv sektrne ilgi duymam? sa?layan marka TOYOTA idi. Sabanc? ailesini arkas?na almas? ve Trkiyede retilmesi de onu di?er markalara tercih etmemizi sa?lad? dedi.

Son olarak Akdemir Plazadaki hizmet anlay???n? yine Sedat Beyden dinleyelim; M?teri her zaman hakl?d?r, hatas? olsa bile nk onu o hataya sevk eden ya rn, ya da kt hizmettir. Polemi?e hi gerek yok. Burada m?terilerimizi dinleyen, onlara zel zm reten bir ekiple al???yoruz. Hizmet sektr demek yaln?zca sat?? demek de?il. Sorunlara zm retmek demek, sat?? sonras? ilgi demektir."

www.akdemir.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?