Ba?ar? ykleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

236 y?ll?k gururumuz HACI BEK?R

Yazdır
PDF

Ynetim Kurulu B?k. Do?an ?ahin

Trk ?ekerlemesinin yurt d???nda tan?nmas?nda Hac? Bekir Messesi'nin rol byktr.

LKEM?Z?N ESK? VE ME?HUR ?EKERC?S? HACI BEK?R, TRK ?EKERC?L???NDE B?R OKUL, ?EKERC?L???N ATASI HAL?NE GELD?. SEKTORN NCLER? OLARAK TRK?YEN?N EN KKL VE EN ESK? YA?AYAN F?RMASINI ARA?TIRDIK. RNEK BA?ARI YKSN PAYLA?ARAK ?? DNYASINA HATIRLATMAKTAN ONUR DUYDUK.

??e Ba?lay??,

KASTAMONUNUN ARA ?LES?NDEN, HAM?D?YE MEDRESES?NE OKUMAK ZERE ?STANBULA GELEN BEK?R, ZAMANIN T?CARET MERKEZ? OLAN BAHEKAPININ CAZ?BES?N? KE?FEDEREK 1777 YILINDA BAHEKAPIDA KEND? KK ?EKERC? DKKNINI AARAK AK?DE ?EKER?, LOKUM v.b. ?EKERLEMELER? ?MAL EDEREK SATMAYA BA?LAMI?TI.

O GNN, OSMANLI ?MPARATORLU?UNUN BA?KENT? ?STANBUL (BAHEKAPI, BAB-I AL? (SADRAZAMLIK B?NASI)NIN VE ?MPARATORLUK BROKRAS?S? YO?UNLU?U ?LE SULTANHAMAM, VAL?DE AR?ISI (1663 YILINDA SAF?YE SULTAN KLL?YES?) DAHA SONRA MISIRDAN GELEN BAHARAT (NEV? MALLARIN) OKLU?UNDAN MISIR AR?ISI OLARAK ANILAN AR?I, BALIKPAZARI, TAHTAKALE G?B?, T?CARET MERKEZLER? ?LE ?STANBULU AVRUPAYA BA?LAYAN YOLLARIN KAV?AK NOKTASIYDI. HAL? VE YEN?KAPI L?MANLARI ?LE ULA?IM MERKEZ?YD?.

?malat Be?enildi,

ARALI ?EKERC? BEK?R EFEND? B?R GZ OLARAK ATI?I DKKNININ ARKA BLMES?NDEK? BULUNAN OCAKTA YAPTI?I LOKUM VE AK?DELER?N LEZZET? SAYES?NDE KISA ZAMANDA TANINMI? VE HACCA G?D?P GELMES?YLE ?EKERC? HACI BEK?R EFEND? OLARAK ANILMAYA BA?LADI.

Lokum-?eker Gelene?i,

LOKUM VE AK?DE ?EKER?N?N ANADOLUDA 15.ASIRDAN BER? B?L?ND??? MUHTEL?F KAYNAKLARDA MEVCUTTUR. ANCAK LOKUMDA ?EKER YER?NE, BAL, PEKMEZ BA?LAYICI OLARAK DA UN, AK?DE ?EKER? ?MALATINDA ?SE BAL KULLANILMAKTAYDI. GELENE??, ONUNLA B?RL?KTE SEMBOL OLAN B?R ?EKERD?R. B?R YEN?ER? GELENE??NDEN ?STANBULA ZG ?EKERLEME TRLER? ARASINA G?RM??T?R. (AK?DE SZC?= ?NAN, BA?LILIK, B?RB?R?NDEN AYRILMAMAK, YAPI?MAK ANLAMINDADIR. BU SERT VE C?NS?NE GRE RENKL? ?EKER?N DEVLET YETK?L?LER?NE SUNULU?U, YEN?ER?LER?N, BA?LILI?INI GSTERMES?NDEN DOLAYI AK?DE ?EKER? D?YE ADLANDIRILMAKTADIR.)

Osmanl? ?mparatorlu?unda ?eker,

OSMANLI DEVLET?NDE ULUFE GN, YEN?ER?LERE AYLIKLARI DA?ITILIR VE SARAY AVLUSUNDA B?R YEMEK VER?L?RD?. BU TREN ??NDE YER ALAN AK?DE MERAS?M? ?SE, KAPIKULU ASKERLER?N?N ALDIKLARI CRETLER. VE YEMEKLER?NDEN MEMNUN OLDUKLARINI GSTEREN BAS?T AMA ?LG?N B?R TREND?. OSMANLI KARARNAMELER?NE GRE SADRAZAM VE D?VANI HMAYUN YELER? ?LK?N ASKER?N YEME??N? TADARLAR, BUNDAN SONRA KEND?LER?NE TABAKLAR ??NDE ?EKERLER SUNULURDU. BU ASKERLER?N B?R ??KYET?N?N BULUNMADI?ININ KANITIYDI. DOLAYISIYLA ?EKER TABAKLARININ D?VANA GET?R?LMES? HERKES? RAHATLATIRDI. SARAY HELVAHANES?NDE ZEL OLARAK HAZIRLANAN VE ??LEV?NDEN DOLAYI AK?DE ?EKER? DENEN BU ?EKERLER D?RHEM (3.2 g) HESABINCA VE MANGIR (BAKIR PARA) B??M?NDE HAZIRLANMI?TIR.

YEN?ER? OCAK YASASI GERE?? MAKAMA GRE DE; SADRAZAMA 500, D??ER VEZ?RLERE, YEN?ER? A?ASINA 300 D?RHEM G?B? DE????K M?KTARLARDA AK?DE ?EKER? SUNULUYORDU. BU ??LEM B?TT?KTEN SONRA D?VANHANE NNDE FET?H SURES? OKUNURDU. BU GELENEK, GNMZE KADAR AK?DE ?EKER?N? ?STANBULULAR ??N D?RL?K, DZEN VE HUZURUN S?MGES? YAPMI?TI. AYRICA MEVL?T GELENE??M?ZDE H?SLER?M?Z? GSTEREN AK?DE ?EKER? ?KRAMI DA YERLE?M??T?.

?eker e?itleri,

18. ASIR SONLARINDA, ?EKERC? HACI BEK?R "KELLE ?EKER?" OLARAK ANILAN KON?K BLOKLAR HAL?NDE LKEM?ZE GELMEYE BA?LAYAN ?Y? VASIFTAK? ?EKERLER? HAVANDA DVP, ODUN ATE??NDE BAKIR KAZANLAR ??NDE ER?T?P P???REREK, GNMZDEK? AK?DE ?MALATINI GEREKLE?T?RM??T?R. SO?UMASI SIRASINDA ?EKER A?DASINA, GLSUYU, BERGAMUT, PORTAKAL, L?MON, ?LEK V.B. MEYVE USARELER? GL YAPRA?I, NANE VEYA TARIN G?B? BAHARATLAR, FINDIK, FISTIK, SUSAM G?B? KURU MEYVELER KATARAK E??TL? TAT LEZZET VE GRNMDE "AK?DE ?EKER?" ?MAL ETM??T?R. SICAK ?EKER HAMURUNU EL ?LE YO?URUP EKEREK (BEYAZLATARAK) A?ARTARAK YAPTI?I BEYAZ AK?DELER GEVREK PEYN?R ?EKERLER? AYRICA BAHSE DE?ER D??ER YNDEN, ?EKERC? HACI BEK?R P???R?P HAZIRLADI?I A?DAYI MERMER TEZGH ZER?NDE UBUK ?EKL?NE GET?R?P, K?EL? BOHA B??M?NDE KESEREK ?EK?LLEND?RM??, BU KES?M ?EKERC?L?K L?TERATRNE, ANS?KLOPED?LER?NE HACI BEK?R KES?M? OLARAK GEM??T?R.

?eker kavanoza giriyor,

HER SAFHASINDA USTA KONTROLNDEN GEEN VE TAMAMEN EL ?LE YAPILMI? (HAND MADE) AK?DE ?EKERLER?, SATILDI?I KADAR RET?L?P, TAZE OLARAK, DE????K TAT VE LEZZETLERDE, KUYUMCU DKKNINI ANDIRACAK ?EK?LDE CAM KAVANOZLAR ??NDE, DE????K (AMORF) ?EK?LLER?, CAZ?P RENKLER? ?LE TKET?C?N?N BE?EN?S?N? KAZANMI?, OSMANLI SARAYININ DA ?LG?S?N? EKM??T?.

Padi?ah?n Takdiri,

BYLECE UN, BAL, PEKMEZ ?LE YAPTI?I LOKUMLARI VE AK?DE ?EKERLER? ?LE DE N YAPAN ?EKERC? HACI BEK?R, ZAMANIN PAD??AHI TARAFINDAN TAKD?R ED?LEREK, ?EKERC?BA?ILIK UNVAN VE N??ANI ?LE TALT?F ED?LEREK PAD??AHIN TE?V?K VE H?MAYES?NE MAZHAR OLMU?TUR. BU UNVAN DAHA SONRA AlLE MESLE??N? DEVAM ETT?REN O?LU VE TORUNUNA DA VER?LM??T?.

HACI BEK?R?N LOKUMDA BAL YER?NE KELLE ?EKER? VE B?LAHARE B?R ALMAN B?LG?N?N BULDU?U N??ASTANIN ?STANBULA GELMES? ?LE HACI BEK?R BUGNK LEZZET VE TATDAK? LOKUMLARI ?MAL ETM?? SARAYA, TOPLUMA VE YABANCILARA SEVD?RM??T?.

Trk Lokumu,

19.YZYIL ORTALARINDA B?R ?NG?L?Z TUR?ST?N ?EKERC? HACI BEK?R'DEN ALDI?I B?R KUTU j LOKUMU LONDRA' YA GTREREK ?KRAMI VE ?SM?N?N SORULMASI KAR?ISINDA O ZAMAN K? LOKUM ?SM? "RAHAT L HULKUM" ADINI HATIRLAYAMADI?INDAN "TURKISH DELIGHT" DEMES?, LOKUMUN AVRUPA VE AMER?KADA, TURKISH DELIGHT ADIYLA TANITILMASINI SA?LADI.

Fuarlara Kat?l??,

?EKERC?, HACI BEK?R'?N SON YILLARI VE O?LU MEHMET MUH?DD?N EFEND? ZAMANINDA ALMANYA, FRANSA, AVUSTURYA, BEL?KA G?B? AVRUPA LKELER?NDE FUARLARA KATILDI.

1873 V?YANA FUARInda GM? MADALYA

1888 ALMANYA KLN FUARInda GM? MADALYA

1897 BRKSEL FUARInda ALTIN MADALYA

1906 FRANSA FUARInda ALTIN MADALYA KAZANDI.

AYRICA 1893 YILINDA AMER?KADA, AMER?KANIN 400. KE??F YILI NEDEN?YLE B?R YIL SREL? OLARAK AILAN CHICAGO FUARINA KATILARAK AMER?KA DA TRK LOKUMUNUN TANITIMINI YAPTI.

Firma Logosu,

HACI BEK?R ??LETMELER? ?LK LOGOSU - O ZAMANK? DEY?MLE ALAMET-X FABR?KASINI 1874 YILINDA, V?YANA FUARI DN?NDE OLU?TURMU?TUR. YILLAR BOYUNCA YEN? MADALYALARIN DA EKLENMES? ?LE LOGO GEL??T?R?LM?? VE SONUNDA BUGN DE KULLANILMAKTA OLAN SON HAL?NE ULA?ILMI?TIR. BU LOGO ?LE B?RL?KTE "?EKERC? HACI BEK?R", "HACI BEK?R",VE AL? MUH?DD?N HACI BEK?R-?STANBUL G?B? MARKALARI DA TRK PATENT ENST?TS TARAFINDAN TANINMI? MARKA VE WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGAN?ZATION) TARAFINDAN DA ULUSLARARASI ALANDA TESC?L ED?LM??T?R.

D?? Temsilcilikler,

?EKERC? HACI BEK?R MESSESES?,3.NES?L AL? MUH?DD?N HACI BEK?R'?N GEN YA?TA ??? DEVRALMASIYLA GEN??LEME VE GEL??ME SREC?NE G?RM??T?R. BU ARADA KAH?RE VE ?SKENDER?YE DE ?UBELER AILMI?, FRANSA VE AMER?KADAK? TEMS?LC?L?KLER VE SATI? YERLER? ?LE ATILIM YAPILMI?TIR.

MISIR DA GEREKLE?T?RD??? BU G?R???MLERDEN DOLAYI AL? MUH?DD?N HACI BEK?R 1911 YILINDA MISIR HID?V'N?N FOURN?SSUER DE S.A. KUZDIVE YAN? MISIR SARAYININ; ?EKERC?BA?ILIK UNVANINA LAYIK GRLM?, 1939 YILINDA NEWYORK DNYA FUARINDA DA BA?ARI SERT?F?KASI ?LE DLLEND?R?LD?.

Kurumsalla?ma Ba?lad?.

19391950 YILLARI ARASINDAK? SRETE BAHEKAPI-KAPALIAR?I - KARAKY- PANGALTI PARMAKKAPI TEPEBA?I - BEYO?LU VE KADIKYDEK? SATI? YERLER?NDEN SONRA ANKARA'DA! BA?ARILI ALI?MALAR YAPILDI. ?EKERC? HACI BEK?R MESSESES? B?R ?AHIS ??LETMES? OLARAK 1974 YILINA KADA FAAL?YET?N? SRDRD. AL? MUH?DD?N HACI BEK?R' ?N 1974 YILINDA VEFATINDAN SONRA B?R ?AHIS ??LETMES? OLAN 1 F?RMA 2 ANON?M ??RKET HAL?NE DN?TRLD. A?LEN?N 4. VE 5.KU?AKLARI TARAFINDAN GNN TEKNOLOJ? TAK?P ED?LEREK, ISO 90012008, 220002005, ISO 140002004 BELGELER? GVENCES?NDE FAAL?YETLER?N?; SRDRMEKTED?R.

Ba?ar? S?rr?,

"?EKERC? HACI BEK?R'?N OSMANLIDAN BUGNE YA?AMASI, TOPLUMUN HER KES?M?NDEN KABUL GRMES? BEN?MSENMES? SAYES?NDED?R."

RNLER?N?N LEZZET VE KAL?TES?NDEN DOLAYI PAD??AH TARAFINDAN ?EKERC?BA?I UNVANI ?LE H?MAYE VE TE?V?K GRMES? YANINDA HALKIMIZIN DA HACI BEK?R RNLER?N? SAH?PLENMES?, ANADOLUDAN ?STANBUL'A ?? ??N GELEN TCCARLAR ?LE GEZMEYE GELENLER?N DN?LER?NDE A?LE BYKLER?NE VE EVRELER?NE HACI BEK?R LOKUMU VE ?EKER? GTRMELER?. OSMANLI TRK TOPLUMUNUN ADETLER?NDEN OLMU?TUR. BU DA HACI BEK?R'?N KALICI OLMASINI SA?LAMI?TIR. TOPLUMUMUZ HACI BEK?R'? OLMAZSA OLMAZLARI ARASINDA GRMEKTE DEY??LERE F?LMLERE, ROMANLARA KONU YAPMAKTA, YA?AMIN B?R PARASI OLARAK KABULLENMEKTED?R. HACI BEK?R, OSMANLI DEVLET?N?N YIKILI?INDA VE CUMHUR?YET?M?Z?N KURULU? YILLARINDA TOPLUMUMUZUN EKT??? SIKINTILARI YA?AMI? VE TOPLUMUN SAH?P IKMASI VE BEN?MSEMES? NEDEN?YLE FAAL?YET?N? SRDREB?LM??T?R.

10 Padi?ah ve 11 Cumhurba?kan? ?le al??t?,

OSMANLI DNEM?NDE 10 OSMANLI PAD??AHININ HKMRANLIK SURES? ?LE CUMHUR?YET DNEM?N?N 11 CUMHURBA?KANININ GREV SRELER? BOYUNCA FAAL?YETLER?N? DEVAM ETT?REN VE TRK TOPLUMUNUN B?R PARASI OLAN ??RKETLER?M?Z TA?IDI?I BYK SORUMLULU?UN B?L?NC? VE MANEV? A?IRLI?I ALTINDA KUSURSUZ OLMAYA ALI?MAKTADIR.

Helva retimi,

HACI BEK?R'?N EN ME?HUR RNLER?, RENKL? ZEL KES?ME SAH?P PARLAK AK?DE ?EKERLER? ?LE LOKUMLARI VE BADEM EZMELER? OLMU?TUR. BUGNDE AYNI RNLERE RA?BET DEVAM ETMEKTE 1900'L YILLARIN BA?INDA RET?M?NE BA?LANAN HELVAYA DA ?LG? HER GEEN GN, ARTMAKTADIR.

??in Ehli Ustalar,

BUGN HACI BEK?R A?LES?N?N 45. KU?A?ININ ?? BA?INDA OLMASI G?B? ALI?ANLARIMIZIN DA B?R KISMI 23 NES?LD?R ??RKET?M?ZDE ALI?MAKTADIR. BUGNK TEKNOLOJ?DE HER ?EY B?L?NMEKLE BERABER B?R RNEK VERMEK GEREK?RSE, HACI BEK?R EFEND?' DEN BUGNE ??RKET?M?ZDE LOKUMLAR BEL?RL? B?R SRE D?NLEND?R?LMEDEN KES?LMEZ VE SATILMAZ.

?STANBUL'DA 4 MA?AZA, 20 ZEL M?TER? VE TRK?YE'N?N 21 ?L?NDE HALKIMIZA H?ZMET VERMEYE DEVAM ETMEKTED?R.

?lgi Ve e?itlenme,

SON YILLARDA ZELL?KLE GENLER?M?Z ARASINDA EKSTRA FISTIKLI (?FTE KAVRULMU?) LOKUM ?LE SAKIZLI VE KAHVEL? LOKUMLAR VE AK?DE ?EKERLER?NE OLAN ?LG?N?N ARTTI?I GRLMEKTED?R.

TAR?H? GEM???NDEN GELEN GELENEKLER? ?LE HACI BEK?R DKKNLARINDA YALNIZ BUGN 28 E??T OLAN LOKUM 13 E??T OLAN AK?DE ?EKERLER?, 11 OLAN EZME E??TLER?NE ?LAVE OLARAK UNLU MAMULLER ALANINDA TATLI-TUZLU B?SKV?, PASTA, TURTA, PROF?TEROL YANINDA EN AZ LOKUMLARI KADAR TANINMI? ACI BADEM KURAB?YES? ?LE OK ARANILAN ESK? B?R OSMANLI ?ECE?? OLAN DEM?RH?ND? ?ERBET?NE RA?BET ARTMAKTADIR.

?hracat,

YURT DI?INDA ?SE YEN? ZELANDA, AVUSTRALYA, DUBA?, S. ARAB?STAN, YUNAN?STAN, HOLLANDA LETONYA, L?TVANYA, ESTONYA, ?NG?LTERE, ABD LKELER?NE DEVAMLI, JAPONYA, G.AFR?KA, FRANSA, KANADA, ALMANYA vb LKELERE DE TALEBE GRE ?HRACAT YAPILMAKTADIR.

(DEM?R H?ND? ARAPA "TEMR? H?ND?" H?NT HURMASINDAN GELMEKTED?R. (LAT?NCE TAMAR?NDUS INDICA) FAM?LYASINDAN YAPRAKLARINI DKMEYEN B?R A?ACIN MEYVES?D?R. EK?? (MAYHO?) TADI ?LE FERAHLIK VERMEKTE, OSMANLIDAN GNMZE ?NT?KAL ETM?? VE ARANILAN B?R ?ERBETT?R. RAMAZAN AYLARINDA ?FTAR SOFRALARININ VAZGE?LMEZLER?NDEND?R)

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?