Ba?ar? ykleri...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

145 Y?ll?k Geleneksel Tad HAFIZ MUSTAFA

Yazdır
PDF

HAFIZ MUSTAFA ?EKERLEME 1876KURULU?LU LEZZET
145 ya??nda Haf?z Mustafa ?ekerleme Hediye Gelene?ini e?itli Kalite Lezzetleriyle ya?at?yor

KURULU?U

?smail Hakk? Zade ank?r? Orta Beldesinde ya??yordu. ?stanbula g edip, sarrafl?k yapmak istiyordu. Eminn Hamidiye caddesinde 86 nolu k?e dkkan? kiralad?. Y?l 1876. Dkkn?n bodrumuna koydu?u dibek ta??nda akide ?ekeri yapmaya ba?lad?. Mustafa babas?na yard?m ederken dkkan?n yak?n?ndaki Arpac?lar Cami`inde vakit namazlar?nda gnll olarak mezzinlik yap?yordu. Haf?z Mustafa hamur i?leriyle, tatl?larla dkkana yenilik getirdi. Po?aay? ilk yapan oldu. ?malatlar? ok be?enilen Haf?z Mustafa Avrupa lkelerinden takdir madalyalar? kazand?. O?lu Cemil Bey ve ailesi taraf?nda i?letilen firma en ba?ar?l? Marka dnemini ya?ad?.

HAFIZ MUSTAFA EL DEG??T?R?YOR...

1993 y?l?nda 5. Ku?ak sonras?nda aile i?letmesi olmaktan ?karak el de?i?tirdi. Mustafa Altuncu dnemi tarihe sahip ?kan vefal? bir dnem oldu.

Firmay? 2007 Y?l?nda Avni Ongurlar devrald?. Kalite iin en iyi malzeme ve ehil ustalarla al??an ynetim, imalat? sektrde 1950 y?l?ndan bu gne firmada da 26 y?ld?r al??an Sektrn en iyi ustas? Elvan Efe ustan?n ba?ar?l? ellerine teslim etti. Herkes i?ini iyi yapt?. Kaliteli malzeme standart? usta ellerle bulu?tu. Hijyen ortam gnn teknolojisi ile desteklendi. Haf?z Mustafa Markas? me?hur, tarihi kalitesini glendirdi. Kalite halkla sevenleriyle daha kolay bulu?mak iin iki yeni ?ube daha at?.

Hac? Elvan Efe Usta bu firman?n en eski emektar? olarak bize ba?ar? s?rlar?n? iyi bir ekip al??mas? yapt?klar?n? syleyerek anlatt?. Tam 145 Y?ld?r ayni adreste, gemi?ini hep savunarak tarihi dokuyu bozmadan kalite standart?n? yenileyip ykselterek al??an, bu konuda asla taviz vermeyen bir anlay??tay?z. Biz i?imizi, tarihimizi, en nemlisi insanlara hizmeti ok seviyoruz dedi.

TAR?H? DOKUYU YA?ATMAK

Ziyaretimizde 145 y?lda bu dkkan neler grd neler dedirten eski adresin yerdeki inileri, duvardaki tablolar?, kavanozdaki akide ?ekerleri ile tarihi dokuyu koruduklar?n?, yeni ?ubelerinde de olduka modern ortamlarda doyumsuz tadlar sunduklar?n? gzlemledik. Tabaklar?nda olan Haf?z Mustafa 1864 ve i?letmenin amblemindeki, kartvizitlerindeki eski trke ?stanbul yaz?s? okilginti. Yerli yabanc? konuklar, Trke ?ngilizce dergi okuyanlar, firmaya zel ieceklerini yudumlayanlar, sohbetteki kk guruplar, al??veri?teki yerli yabanc? konuklar, tadim yapanlar ok gzeldi. Tatl? Yiyelim tatl? konu?al?m ataszmz kan?tlamak istercesine ya?at?lan hediye gelene?i olanca h?z?yla sryordu. Bir ba?ka gzel gelene?imiz de gidece?in yere eli bo? gidilmez. Yar?m elma, gnl alma trnden mutlaka bir ?eyler gtr ?eklindedir. ??te o zaman kk bir hediye aran?r. Hediyem hem orijinal, hem de her zevke hitap etmeli derseniz, Haf?z Mustafada hediyelik tadlar seene?i o kadar ok ve iten ki. Bo? ?kmak mmkn de?il.

Biz Haf?z Mustafa Tatl?lar?n? test ettik. Geleneksel, doyulmazlezzetlere, tarihi geli?imine hayran olduk

www.hafizmustafa.com

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?