Başarı Öyküleri...

TÜRK CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ KOORDİNASYON MERKEZİ

Yazdır
PDF

 

Türk Cumhuriyetlerini  Azerbeycan, Kazakistan, KKTC, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Türkiye,  ve Türkmenistan'ı bilirsiniz.

 

Bu ülkelerle riski azaltan, sıfırlayan ticaret dünyadaki bütün firmaların özlemidir. Alacağını güvenle tahsil eden, güvenli, tutarlı yatırım ve ilişkiler için girişimler yıllar öncesinden başlamıştı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türk dili konuşan 6 ülke liderleri 1992 yılında İstanbul'da bir araya geldi. Liderler, bugüne kadar 9 zirve yaptı. Zirve toplantılarının sonuncusu  Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nahçıvan'da yapılmıştı. Buradan önemli gelişmelere varılmıştı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türkleri (Aşağıda listelendi) hatırlarsak, bir de bunların kendi aralarında bilinçli ticareti organize edebilirsek Dünyayı etkileyecek bir ekonomik güç vardır.

İşte Türk Dünyasında ilişkileri kurumsallaştıran bu girişimin sekreteryası İstanbulda olacak şekilde başladı. “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” anlayışı ile İstanbul Eminönü Meydanında çalışan Türk Cumhuriyetleri Koordinasyon Merkezini Sektöründe atılmış çok önemli bir adım olarak gördük. Başkan  Yardımcısı Abdulkadir AKPINAR ile görüştük. Türk Birliğini, Amaçlarını sorduk. Bize özetle şunları söyledi.

 

"Türk Birliği, Türkçe konuşan toplulukların bir arada olmasını, ortak hareket etmesini, ortak siyasi ve ekonomik kararlar almasını tanımlayan düşünsel ve siyasi bir kavram.

Köken itibariyle Türk olan tüm ülke, özerk yönetim ve başka ülkelerde yaşayan Türk topluluklarının (kısaca Türk Dünyasının) tek çatı altında toplanmasını ve örgütlenmesini ifade eden siyasi bir kavram. (İngilizce: the Turkic Union).

Türkçe konuşan bağımsız devletlerin bir araya gelmesiyle oluşması tasarlanan, Avrupa Birliği'ne benzer bir yapı kastedilir.

 


Dünya üzerindeki tüm Türkçe konuşan toplulukları bir devlet temelinde örgütlemek fikri, ütopik bir görüştür. Çünkü bağımsız Türk devletleri dışında yaşayan Türkler, çok dağınık ve farklı devletlerin egemenliği altındadır. Bu fikri gerçekleştirmek için Bağımsız Türk devletleri dışında kalan Doğu Avrupa'dan Çin Seddine kadar olan toprakları ele geçirmek gerekir. Bu da imkânsız olduğu bilinen bir gerçekliktir.

GERÇEK olan, bağımsız Türk devletlerinin bir araya gelerek Avrupa Birliği'ne benzer bir yapı oluşturabileceğine yönelik fikir oluşumlarıdır. Bu fikir oluşumlarının çoğu duygusal temellere ve Türkçülük ideolojisine dayanır. Ancak her siyasi görüşün gerçekte ekonomik temeli olur. Avrupa Birliği benzeri Türk Birliği görüşü ekonomik bir temelden yoksundur. Ancak kültürel, tarihi, manevi temeli olduğu tartışılmaz bir gerçekliktir. Ekonomik temellerin geliştirilmesi böyle bir uluslararası örgütü doğurabilir. Burada, enerji sektörü önemli rol oynayabilir.

Öte yandan bağımsız Türk devletlerinin birleşerek sadece tek bir hükümet(tek bir hükümran devlet) [sowereign state] üzerinden yönetilmeleri de olağandışıdır. Çünkü her ülke toplumu ulusallaşmıştır. Bu yüzden, tek devlet yerine Avrupa Birliği gibi konfederatif bir yapı oluşturulabilir.

Böyle bir birlik oluşumunda Türkiye dominant ülke karakterinde olmadığından diğer beş bağımsız ülkenin politik & ekonomik düşünceleri, beklentileri ve hareketleri önemlidir. Günümüzde bir diğerinin egemen eşitliğine karşılıklı saygı temeline dayanan ve tüm dünya tarafından tanınan altı adet Türkçe konuşan devlet veya Türk soylu devlet olarak adlandırılan ülke mevcuttur. Böyle bir oluşumda, bu ülkelerden Türkiye, diğerleri üzerinde bir dominat-merkezi bir ülke değil diğerlerine sadece birikimleriyle öncülük edebilecek bir yapıya sahip ülke olarak tanımlanır.

 

SONUÇ :

Bu adım Türk dünyasında ilişkileri kurumsallaştıran adımdır.Bu yolda çalışıyoruz.Türk Cumhuriyetleri Koordinasyon Merkezi olarak duyarlılığınız için şahsınızda Sektörün Öncüleri'ne çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz..."

 Telefon : +90 212 514 97 00
Fax      : +90 212 514 975

  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
http://www.turkcumhuriyetleribirligi.com 
 

DÜNYADAKİ TÜRKLER

  1- Türkiye Türkleri
  2- Sarı Uygurlar ve Salarlar
  3- Karaçaylar
  4- Barabalar
  5- Kıbrıs Türkleri
  6- Balkan Türkleri
  7- Tatarlar
  8- Balkarlar (Malkarlar)
  9- Şorlar
10- Kaşgaylar
11- Gagavuz Türkleri
12- Çuvaşlar
13- Nogaylar
14- Çulım Türkleri
15- Hamse Türkmenleri
16- Kazaklar
17- Başkurtlar
18- Stavropol Türkleri
19- Kumandı Türkleri
20- Karay Türkleri
21- Özbekler
22- Kırımçaklar
23- Saha (Yakut) Türkleri
24- Kandak Türkleri
25- Kırım Türkleri
26- Kırgızlar
27- Meshet (Ahişka) Türkleri
28- Altay Türkleri
29- Karagas Türkleri
30- Avrupa'daki Türkler
31- Türkmenler
32- Azerbaycan Türkleri
33- Hakaslar
34- Uranhay Türkleri
35- Karakalpaklar
36- Dağıstan Türkleri
37- Tuva Türkleri
38- Irak Türkleri
39- Uygurlar
40- Kumruklar
41- Tobol Tatarları
42- Suriye Türkleri
43- Batı Trakya Türkleri

İnter Global Cargo