Başarı Sırları...
Yazdır
PDF

BAŞARININ ÖNEMLİ KURALLARI

 Bir işte başarılı olmak için birçok kuralın olduğunu unutmamalıyız. Bu kuralları şöyle sıralamak mümkündür:

 

- İşe göre adam alın, adama göre iş değil!

Yöneticinin başarısı, işe alıp çalıştırdığı iyi elemanla orantılıdır. Bu sebeple kadro seçerken dikkat edilmeli. Ekibiniz iyi ise siz de iyisinizdir.

Değer hükümleri sarsılmış, değerleri sarsılmış, bir sisteme sahip olamamış, mevki ve makamların hak etmeyenlerce adeta istila edildiği ülkelerde bilgiye ve bilgili insana değer verilmez.. Böyle ülkelerde herkes birbirinden şikayetçidir ve oturup serzenişte bulunurlar. Sonraları ise felakettir. İş ve hizmet yerleri insana toplumun emanetidir. O emanet emin ellere verilmezse çarçur edilir. Toplum kaynayan kazana dönüşür. Ehil olanlar saf dışı bırakılır, mücadele etmeleri dahi engellenirse o ülkede kıyamet kopmuştur.

 

- İşleri öncelik sırasına koyun

Her şey zamanında yapılmalıdır. Zamanında yapılmayan iş yanlıştır.Aylık, yıllık, günlük programlar yapılmalı, işler önemine göre sıralanmalıdır. Ortaya konulan birçok fikir kötülüğünden, iyi icra ve ifa edilememesinden değil, kötü zamanlamadan dolayı istenile sonucu vermez.

 

- İşi uzmanlara danışın

Kendini yetiştirmiş ve alanında söz sahibi olmuş bir insana danışmak, sizi yanlışlardan korur. İnsanlık tarihinde ne kadar büyük ve önemli olay meydana gelmişse, hepsi ortak bir düşünce ve tecrübenin ışığında olmuştur. Kendinize daha akıllı bir danışman bulup ona danışın.

Birçok kişiyle uğraşan ilk insan siz değilsiniz. Bilen bir insana danışın. her şeyi kendi başınıza yapmaya çalışmamalısınız. Potansiyel kaynaklardan mahrum olmayın.

 

- Kalite çemberleri oluşturun

 Kalite çemberleri, personelin yaptığı iş ile ilgili çeşitli sorunları, kaynakları ve sebepleriyle birlikte, çalışarak ve çeşitli toplantılar yaparak araştıran ve yönetime rapor eden gönüllü kişilerden oluşan bir gruptur. Kalite çemberlerinin beş grubu vardır:

 1. Yürütme komitesi
 2. Grup rehberi
 3. Kalite grup lideri
 4. Kalite grup üyeleri
 5. Tepe yönetimi ve onun yaklaşımı

Kalite çemberinin en önemli özelliği tasarruf sağlamasıdır.

 

- Kalite takipçisi olun

Müşteri ilişkilerinde hiçbir şey kusurlu maldan daha yıkıcı olamaz. Müşterilerden kalite konusunda yorum istenmeli ve bu yorumlar doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Eğer mallarınız kalitesinden dolayı tercih ediliyorsa, kalite düştüğü anda kaybedersiniz.

 

- Kararlı ve samimi olun

İnsanların davranışları arasındaki farkın sebebi, problemler karşısında farklı tepkiler vermeleridir. Bir işe kuvvetli bir arzu ile başlanmalıdır. İleriye bakmalı ve geri dönme ihtimalin mümkün olduğunca güçleştirmelidir. İnanç: Yaşama anlam kazandıran ve yön veren bir itikat, yargı,hırs yada prensiptir. İnançlar amacımıza giden yol haritamız, pusulamız ve amacımıza ulaşabilmeyi garantileyen aracımızdır. İnançlar ne istediğinizi görmenize ve onu elde etmenize yardımcı olacaktır.

 

- Karar vermede ilkeli olun

Başarılı yönetici hızlı karar vermenin cazibense kapılmaz. Vereceği kararı, iyi ve kötü yanlarını faydacı bir biçimde, belirli ilkelere göre değerlendirerek alır. Bir karar uygulamaya geçilmedikçe karar değil, iyi niyetli bir girişimdir.

 

- Karar verirken atılacak adımlar

 • Hangi temelde kararlar verileceğinin belirlenmesi.
 • Karar vermek için gerekli bütün verilerin toplanması.
 • Mevcut verilerin çözümlenmesi
 • Alternatif çözümlerin tanımlanması.
 • Her alternatif ile ilgili ihtimallerin araştırılması.
 • Alternatiflerin birbiriyle kıyaslanması.
 • Alternatiflerden birinin seçilip gereğinin yapılması.
 • Kötü de olsa bir karar almak, hiç karar almamaktan iyidir.
 • Üzüntü, korku ve baskı anında karar alınmamalı.
 • Muhatapların hoşu gitmeyecek kararlar için nedenler açıklanmalı.

İnsanlara otorite vererek sorumluluk yüklenmeli. Bu yöntemle otokonrole gidiş yolunu açarsınız.

 

- Tatlı dilli olun

Öğrenilmesi gereken ilk dil, tatlı dildir. Herkes saygı bekler. Siz saygılıysanız, herkes de size karşı saygılı olur. Bir insanın kalbine girmenin yolu, kendisinin iyi yönlerini bilmek ve saygılı olmaktır. Hiçbir çalışanınız size söylemek istediği şeyi, sizin tavırlarınızdan dolayı, söylemekten vazgeçmemelidir. Kapı açık olarak yönetmek, ama gelişigüzel gelenleri engellemek gerekir.

 

- Koltuğa çakılıp kalmayın

Normal bir insan hangi mevkide olursa olsun vazifesinin hakkını vermiyorsa görevini teslim etmesini bilmelidir. Yoksa daha kötü sonuçlarla azledilir. En kötü hareket tarzı, yapamayacağı vazifeyi en uygun şahsa teslim etmektir. Emekli olduktan sonra kılavuzluk sırası sizdedir. Bunu ziyan etmeyip kullanmalısınız. Sizden sonraki insanların işlerini kolaylaştırmak kadar iyi bir miras az bulunur.

 

- Koordinasyon için dikkat

Koordinasyon firma çalışanlarının çabalarını birleştirmek, zaman açısından uyumlu kılmak, amaca varmak için iş ve eylemleri birbiri ardına getirmek ve birbirini tamamlamak için en önemli fonksiyondur. Firma bölümlerinin birbirine uyumlu çalışması şarttır. Yoksa bozulur ve geriler. Firma büyüdükçe karmaşık bir hal alır ve haberleşme zorlaşır.

-------------------------------------------------------------------------------

KRİZ

Kriz çözmede yararlı sorular

Durum ne kadar kötü?

Olabilecek en kötü şey nedir?

                          Bu karmaşanın ana etkenleri ne?

                          Seçenekler ne ?

Elimizdeki seçeneklerin hangileri aynı anda geçerlidir?

 

Kriz çözümü için takip edilecek süreç

 1. Problem öğrenilmelidir.
 2. Problem, öngörülen amaç çerçevesinde belirlenmelidir.
 3. Soru sormalı ve veriler toplanmalıdır.
 4. Eldeki veriler titizlikle incelenmelidir.
 5. En uygulanabilir seçenekler ortaya çıkarılmalıdır.
 6. Bir deneme çözümü seçilmelidir.
 7. Çözümün işlerliği, pilot bir noktada denemelidir.
 8. Son çizim biçimi hazırlanmalıdır.
 9. Çözümün önerisi uygulanmalıdır.

------------------------------------------------------------------------------------

 

KUSURSUZLAŞMA

Çoğu kişi, kendisi istemediği için, yöneticilikte başarılı olamaz. Yöneticilikte başarılı olmak için gerekli şartlar sonradan kazanılabilir, geliştirilebilir, mükemmelleştirilebilir. Önemli olan sadece başarmayı hedef almaktır.

 

- Kusursuz yenilikçi kuruluşların 8 özelliği

 1. İşin üstesinden gelebilmek için eylemci olmak
 2. Müşteriye yakın olmak
 3. Özerklik ve girişimcilik
 4. İnsanlar aracılığıyla verimlilik
 5. İşin içinde olmak insanlara yönelmek
 6. En iyi beceriler, işe bağımlı kalmak
 7. Yalın biçimli, en az kurmaylı kalmak
 8. Gevşek ve sıkı yapıyı dengelemek

 

- Misyonunuzu iyi  tespit edin

Firmalar bir takım amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerde bulunurlar. Tanımı yapılmayan, analiz edilmeyen ve üyelerince benimsenmeyen örgütün amaçlarını gerçekleştirmesi güçtür. Herhangi bir amacı gerçekleştirmeyi isteyen firma. Strateji belirlemelidir. Bir hafta, beş hafta, bir yıl, on yıl sonra ne olacağı tanımlanmalı ve çaba sarfetmeli. Misyon: Bir kişi veya topluluğun üstlendiği özel görevdir.

 

- Motivasyonu yüksek tutun

Motivasyon insanların başarılı olmalarına, kişisel tatmine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Yöneticiler, her ekip elemanının işlerinden bekleneni bulmalarına yardımcı olmak zorundadırlar. Yanımızdaki insanları neyin mutlu ettiğini bulup, o doğrultuda hareket etmelidirler. Personeli cesaretlendirip takviye etmek, ona değer verildiğini hissettirmek verimliliği arttıracaktır.

 

- Başarıyı ödüllendirin

İnsanlar zaman zaman örgütten bir şeyler bekler. İşini iyi yapana teşekkür gibi önemsiz bir ödüllenme, iyi kullanılırsa mali ödüllerden daha etkilidir.

 

- Kurum kültürünü geliştirin

Her örgütün belirli bir fiziksel yapısı ve açıklığı olmayan kültürü vardır. Her örgütün kültürü farklıdır. Kültürün    temelini       hazırlayan kişisel özellikler, yapı, destek, kimlik, performans, ödül, çalışma toleransı, risk toleransı gibi özellikler vardır.

                        

- Müşteri odaklı olun

İşletmeler hizmet ettikleri insanlardan çok şey öğrenir. Başarılı olmak isteyen işletmeler müşterilerine yakındır. Başarılı işletmeler çok iyi dinleyicilerdir. Müşterilerin başarılarımızı bilmeleri lazımdır. Müşteri elde tutmak için onlardan hatırlanma ve başkalarına tavsiye istenmelidir. Personele özerklik ve insiyatif tanıyın. Bir işletmenin verimi bütün çalışanların toplamıdır. Personele ne yapacağı söylenmelidir. Astların yetkilerini ortadan kaldırmak, gelişmelerini ve sorumluluk yüklenmelerini engeller.

 

- Toplam kalite yönetimine önem verin

Günümüzde kalite, şirketlerin rakipleri karşısında ayakta kalmalarını, hatta üstünlük kurmalarını sağlar. Kalite yönetim programı şu aşamalardan geçmelidir: Yönetim sürecinin her yanını programlama, organizasyon şemaları, sistem ölçüm, araçlar, müşteri, tasarım, satınalma, imalat, yardımcı hizmetler, personel

 

- Toplantı sanatını bilin

Toplantılar bazen zaman israfına yol açan etkenler olabilmektedirler. Buna dikkat edilmelidir. Toplantılar insanlar için yönetilir. Ona insanlar katılır. Daima yenilikler peşinde koşmak kar getirir. Bir işletmede farklı fikirlerin ortaya atılması, hayal gücünün gelişmesi için gereklidir. Yeni fikirlerin ortaya çıkmasını engellememek gerekir.

 

- Zamanı yönetmesini bilin

Zaman hiçbir ayrım gözetmeden bütün insanlara etki eden yegane kaynaktır. Zamanın etkin olarak kullanılması için bir zaman kütüğü hazırlanmalı.

 • Günlük zamanın nasıl değerlendirileceğine dair bir plan hazırlanmalı
 • Hazırlanan plan uygulanmalı
 • Günün bitiminde zamanın nasıl harcandığı kontrol edilerek bir değerlendirme yapılmalı

 

- Yerinize personel yetiştirin

 

Alternatif eleman yetiştirilmelidir. Bir kadro için birden fazla eleman yetiştirilmeli ve geleceğe her zaman hazırlıklı olunmalıdır.

İnter Global Cargo