Gezi...
Hata
 • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

??R?NCE TAR?H?

Eski ad?yla Da?daki Efes diye an?l?rd?. ?irincenin kurulu?uyla ilgili iki farkl? hikaye vard?r. Bir hikayede Efesteki s?tma salg?n?ndan kaan 40 ki?ilik bir a?iretin buraya yerle?ti?ini, bir hikaye ise derebeyinin azat etti?i 7 Rum ailesince kuruldu?unu anlat?r.

Derebeyi azat etti?i ailelere Kynz gzel mi diye sorar. Onlar ise fazla aile gelmesin diye irkin derler. Bylece ad? irkince kal?r.Zamanla ad? ?irince olarak de?i?ir. O zamanlarda Seluk ve blgesinde yzlerce ?ifahane vard?. ?irincede farkl? bir pozitif enerji oldu?u d?nlerek, hastalar? e?itli blgelerden buraya getirilip uzunca bir sre burada kal?r ve ?irincede yeti?tirilen sebze ve meyvelerle beslenirlerdi. Bu inan?? gnmzde de devam ederek farkl? guruplar?n ilgisini ekmi?tir.

??R?NCE

Rum halk?n?n ya?ad??? dnemlerde Ku?adas?na ba?l? bir belediye olan yerle?im yerinde, nfus 4.000 civar?ndayd?.1924 y?l?nda Ulu nder Atatrkn Yunanistan?n Kavala ve Selanikten getirdi?i Trk ailelerle servenine devam etmi?tir.

Dnemin ?zmir Valisi Kaz?m Dirik Pa?a 1930 y?l?nda ky ziyaret eder ve o zamanki ad? olan irkinceyi ?irince olarak de?i?tirir. Eski bir Rum Ortodoks ky olan ?irincede 2 kilise ve da?larda saklanm?? 40 adet manast?r bulunur.

?irincede evler badadi yap?d?r. Genellikle iki katl?d?r. Eskiden evlerin alt katlar? daima ah?r olarak kullan?l?rd?. Bu gn 160 adet ev hala ya?am alan? olarak kullan?lmaktad?r.

??R?NCEYE ULA?IM

?zmire ba?l? Seluk ilesinde, Selukun do?usunda, merkeze uzakl??? 7 kmdir. Da?lar?n aras?nda saklanm??t?r. Denizden yksekli?i 50 m. Olu ?zmir-Ayd?n otoyolu Seluk ?k???ndan sonra 12. km.de Seluk giri?inden sola dnlerek ?irinceye ula??m sa?lanabilir.

Nerede konaklan?r

 • K?rk?nca Evleri 0 (232) 898 31 33
 • Diva Pansiyon 0 (232) 898 32 74
 • Ni?anyan Evleri 0 (232) 898 32 08

Ne yenir ? Ne iilir ?

 • Otlu gzleme-pide
 • Kabak ie?i dolmas?
 • Ke?kek, efe kebab?
 • E?siz tatlar?yla ev yap?m? ?araplar
 • Ev yap?m? ayran

Nerede gezilir?

 • ?irince evleri
 • ?irince manast?rlar?
 • ?irince ?arap fabrikas?
 • ?irincenin s?cac?k insanlar?

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?