Klavuz Szler...
Hata
 • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Ba?ar?n?n S?rlar?

Yazdır
PDF


Hayattaki engeller a??lmak iindir. Tak?lmak iin de?il...
Bir kap?y? vurmazsan?z kap? a?lmaz...
?evksiz insan, benzini bitmi? arabaya benzer. Hareket etmeye bile ?enerek canl? cenazeye dner...
Ba?ar?l? olabilmek iin, konunuzla ilgili al??malar? yak?ndan takip edin
.


Ba?ar?l? insanlarla gr?n.
Kafan?z? sakin tutun.
Derdi hissi hale sokmamal?s?n?z. Unutmay?n yi?it d?t? yerden kalkar. Kendinize ac?may?n.
Problemleri dert etmeyin. Problemi de?il, zm d?nn.
Hibir ba?ar? yoktur ki bir al??man?n ve beklemenin sonucu olmas?n. Beklemek nemlidir.


Kuvvetle istemelisiniz.
Ula??labilir bir hedefiniz olmal?.
Umudunuzu kaybetmemelisiniz.
Bir defa gayretle netice alaca??n?z? sanmay?n. Kale kap?s? bir defada a?lmaz unutmay?n.
Sab?rl? ve kararl? olmal?s?n?z.


Gzel bir ahlak her ?eyi olumlu d?nmeye vesiledir.
Yeteneklerinizin neler oldu?unu ke?fetmelisiniz. Her insana farkl? kabiliyetler verilmi?tir.
Her gn yar?m gn al???n.
Tedbirli olun ama korkak olmay?n. ?nsan ynetimini bilin.
D?manlar?n?z? d?nerek vakit harcamay?n.


Do?ru, samimi, ne?eli ruh halinizi koruyun.
Kalbiniz nas?lsa yle olursunuz.

Sak?p Sabanc?'dan Ba?ar?n?n S?rlar?

Yazdır
PDF
 1. Hedefinizi belirleyin.
 2. Ayran gnll olmay?n.
 3. Zikzak yapmay?n.
 4. Glk ile ba?ar?s?zl??? birbirinden ay?r?n .
 5. Cepheyi daralt?n, dar cepheden hcuma gein.
 6. Gemi?e ba?lanmay?n,ancak ders al?n.
 7. Ustan?n yan?na ?rak olun, i?i ?renin.
 8. Tekadamdevrinikapat?n.
 9. Show yapmay?n.
 10. Ba?ar?ya ula?anlar? inceleyin.
 11. Kendi al??aca??n?z tak?m? kurun.
 12. ekirdek kadroyu ka?rmay?n.
 13. 13..Ba?ar?y? para ile mkafatland?r?n.
 14. Adam yeti?tirin ve tak?m?n?z? koruyun.
 15. Masada oturan ynetici olmay?n.
 16. Tak?m arkada?lar?n?za sayg? duyun.
 17. a?da? imkanlardan yararlan?n.
 18. Bilgili olun, bilgi de?i?imini izleyin.
 19. En iyilerle al???n.
 20. Paray? sevin.
 21. Ucuz adam olmay?n.
 22. Ailenizle i?inizi ay?rmay? asla ihmal etmeyin.
 23. Kendi ba??n?za filizlenin.
 24. Ya??n?z? i?inize bula?t?rmay?n.
 25. Risk almaktan korkmay?n.
 26. ??inize politika kar??t?rmay?n.
 27. Devletle ticaret yapmay?n.
 28. Ba?ar?y? ekibinizle payla??n.
 29. Verginizi deyin.
 30. Topluma kar?? sayg?l? olun.
 31. Ad?n?z? temiz tutun.
 32. Daima gvenilir olun.
 33. Dnyada yaln?z siz yoksunuz, ba?kalar? da var.
 34. Ya?c? olmay?n, ya?c?lardan uzak durun.
 35. H?r?n olmay?n.
 36. Ba?ar?y? stn g olarak kullanmay?n.
 37. Dinlenmeyi bilin.
 38. Kk evrenin iine kendinizi mahkum etmeyin.
 39. Rakiplerinizle dost olun.
 40. Farkl? fikirleri ve ki?ileri dinleyin.
 41. Ba?ar?n?z?, paran?z? ve ?hretinizi ta??may? bilin.
 42. Ba?kalar?n? dinlemeye nem verin.
 43. Aya??n?z? yorgan?n?za gre uzat?n.
 44. Birok i?i ayn? anda yapmay?n.
 45. zgn olun.
 46. Gemi?le vedala??n.
 47. Ya?ayarak ln, ya?amadan lmeyin.
 48. ??inizde Bir Numara olun.
 49. De?i?en ?artlara uyun.
 50. Ahirette sizi kurtaracak bir eser b?rak?n arkan?zda...

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?