Komedyenist...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Soru Sormay? Biliyormusunuz?

?ki arkada? hararetle tart???yorlarm??. Tart??t?klar? konu, sigara ierken ?ncil okunup okunamayaca??. Sonu alamay?nca Papa'ya sormaya karar vermi?ler. Papa'n?n yan?na gidip s?rayla sorular?n? sormu?lar. Biri olumsuz cevap al?rken di?eri izin almay? ba?arm??.


?zin alamayan?n sorusu :
"- Papa hazretleri, ?ncil okurken can?m sigara imek istiyor. ?ebilir miyim?

- O?lum, ?ncil okurken Tanr?yla ilgilenmen laz?m. O s?rada dikkatininda??lmamas? laz?m. O yzden ?ncil okurken sigara iilmez."

?zin alan?n sorusu :

"Papa hazretleri,sigara ierken can?m incil okumak istiyor, okuyabilirmiyim?

-O?lum, her yerde ve ne ko?ulda olursan ol, ?ncil okumak istersen okuyabilirsin..."

?aka Yap?yorsunuz

-Yeni mezun aday i? gr?mesindedir ve kendisinden biraz fazla emindir. ?K yneticisi maa? beklentisini sorunca yan?tlar: -

Valla be? milyar maa?, art? faturay? sizin deyece?iniz cep telefonu olmal?. ?irket arac? olarak da st a?labilen bir otomobil isterim...

Eyvah! Bizim bu pozisyon iin belirledi?imiz cret sekiz milyar net. ?irket arac? ise, otomobil de?il 4X4 bir cip. Bu sorunu nas?l a?ar?z bilemiyorum. Aday, gzleri fal ta?? gibi a?lm?? bir ?ekilde kekeler:

?ey, ?aka yap?yorsunuz herhalde?

Evet der ynetici hafif s?r?tarak, Ama ne yapay?m, siz ba?latt?n?z.

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?