E?itim...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

ABRAHAM LINCOLN'IN O?LUNUN ?RETMEN?NE YAZDI?I MEKTUP

?renmesi gerekli, biliyorum, tm insanlar?n drst ve adil olmad???n?...

Fakat ?unu da ?ret ona, her ala?a kar??l?k bir kahraman, her bencil politikac?ya kar??l?k kendini adam?? bir lider vard?r. Her d?mana kar??l?k bir dost oldu?unu da ?ret ona.

Zaman alacak biliyorum, fakat e?er ?retebilirsen ona, kazan?lan bir dolar?n bulunan be? dolardan daha de?erli oldu?unu ?ret. Kaybetmeyi ?renmesini ?ret ona ve hem de kazanmaktan ne?e duymay?.

K?skanl?ktan uzaklara ynelt onu. E?er yapabilirsen, sessiz kahkahalar?n gizemini ?ret ona. B?rak erken ?rensin zorbalar?n grn?te galip olduklar?n?... E?er yapabilirsen, ona kitaplar?n mucizelerini ?ret. Fakat ona sessiz zamanlar da tan?; gkyzndeki ku?lar?n, gne?in yz nndeki ar?lar?n ve yemye?il yamataki ieklerin ebedi gizemini d?nebilece?i...

Okulda hata yapman?n hile yapmaktan ok daha onurlu oldu?unu ?ret ona. Ona kendi fikirlerine inanmas?n? ?ret, herkes ona yanl?? oldu?unu syledi?inde dahi... Nazik insanlara kar?? nazik, sert olanlara kar?? da sert olmas?n? ?ret ona... Herkes birbirine tak?lm?? bir ynde giderken kitleleri izlemeyecek gc vermeye al?? o?luma...

Tm insanlar? dinlemesini ?ret ona, fakat tm dinlediklerini gere?in ele?inden geirmesini ve sadece iyi olanlar? almas?n? da ?ret.

E?er yapabilirsen, zld?nde bile nas?l glmseyece?ini ?ret ona. Gzya?lar?nda hibir utan olmad???n? ?ret. Herkesin sadece kendi iyili?i iin al??t???na inananlara dudak bkmesini ?ret ona ve a??r? ilgiye dikkat etmesini...

Ona kuvvetini ve beynini en yksek fiyat? verene satmas?n?, fakat hibir zaman kalbi ve ruhuna fiyat etiketi koymamas?n? ?ret. Uluyan bir insan kalabal???na kulaklar?n? t?kamas?n? ?ret ona ve e?er kendisinin hakl? oldu?una inan?yorsa dimdik dikilip sava?mas?n? ?ret.

Ona nazik davran, fakat onu kucaklama, nk ancak ate? eli?i safla?t?r?r. B?rak sab?rs?z olacak kadar cesarete sahip olsun, b?rak cesur olacak kadar sabr? olsun. Ona her zaman kendisine kar?? derin bir inan ta??mas?n? ?ret, bylece insanl??a kar?? da derin bir inan ta??yacakt?r. Bu byk bir taleptir, ne kadar?n? yapabilirsen bir bak bakal?m.

O, ne kadar iyi, kk bir insan O?lum...

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?