Ya?am?n ?inden...
Hata
  • XML Parsing Error at 1:195. Error 9: Invalid character

Yazdır
PDF

Gen k?z zgn grnen yabanc?ya glmsedi. Adam kendini daha iyi hissetti. Gemi?te bir arkada??n?n yapt??? iyili?i hat?rlad? ve ona bir te?ekkr mektubu yazd?.

Bu mektup arkada??n?n o kadar ho?una gitti ki, yemek yedi?i lokantada iyi bir bah?i? b?rakt?. Bu bah?i?in miktar?na ?a??ran garson, paran?n bir k?sm?n? yolda grd? fakire verdi. Fakir adam ok sevindi nk iki gndr a?z?na tek lokma koymam??t?.

Yeme?ini bitirdikten sonra kald??? bodrum kat?na gitmek zere yola koyuldu. Yolda so?uktan titreyen bir kpek yavrusuna rastlad? ve onu al?p eve gtrd. So?uktan kurtulup ba??n? sokacak bir yer buldu?u iin kpekik ok mutluydu. Gece binada yang?n ?kt?. Kpek yavrusu havlamaya ba?lad?. Btn ev halk?n? uyand?rana kadar havlad? ve bylece yang?ndan herkes kurtuldu. Kurtulan ocuklardan birisi byd ve Cumhurba?kan? oldu. Bunlar?n hepsinin nedeni bir kuru?a bile mal olmayan masum, s?cak, iten bir glmsemeydi.

Kendinizi iyi hissetmek istiyorsan?z glmseyiniz,

  • Sa?l?kl? olmak istiyorsan?z glmseyiniz,
  • Dost kazanmak istiyorsan?z glmseyiniz,
  • ?yi ileti?im kurmak istiyorsan?z glmseyiniz,
  • Her eli s?kt???n?zda glmseyiniz,
  • Konu?urken ortam? gzelle?tirmek iin
  • Gzlerinizle glmseyiniz
  • Kazanan siz olacaks?n?z

Yeniden Ba?lamak

Yazdır
PDF

E?er yeniden ba?layabilseydim ya?ama,

?kincisinde daha ok hata yapard?m.

Kusursuz olmaya al??maz, s?rtst yatard?m.

Ne?eli olurdum ilkinde olmad???m kadar

ok az ?eyi ciddiyetle yapard?m.

Temizlik sorun olmazd? asl?nda,


Daha ok riske girerdim,

Daha fazla seyahat ederdim,

Daha ok gne?in do?u?unu izler,

Daha ok t?rman?r daha ok nehirde yzerdim.

Grmedi?im birok yere giderdim,


Dondurma yerdim doyas?ya ve daha az bezelye.

Gerek sorunlar?m olurdu hayali olanlar?n yerine.

Ya?am?n her an?n? gerek verimli k?lan insanlardand?m ben.

Yeniden ba?layabilseydim e?er,

Yaln?z mutlu anlar?m olurd?.


Fark?nda m?s?n?z bilmem,

Ya?am budur zaten:

Anlar, sadece anlar,

Siz de an? ya?ay?n


Hibir yere yan?nda termometre, su, ?emsiye ve

Para?t olmadan gitmeyen insanlardand?m ben.

Yeniden ba?layabilseydim,?lkbaharda pabular?m? f?rlat?r atard?m.

Ve son bahar gelinceye kadar yrrdm ?plak ayaklarla.


Bilinmeyen yollar ke?feder

Gzelin tad?na var?r,

ocuklarla oynard?m, bir ?ans?m olsayd?, e?er.

Ama i?te 85indeyim ve biliyorumlyorum

Jorge Lyis Borges

_________________________________________________________________________________________________

Tecrbe byle diyor.

Bu ?iiri anlamak iin 85 ya?? beklemesek

Ya?am? de?i?tirmek iin harekete gesek

Tecrbe yanl?? kararlar?n kibar ad?. Onun iin do?ru kararlar? tecrbeliler veriyor.

Bu do?ru. Tecrbeli oluncaya kadar hayat? deneyece?imize, ondan yararlanmay? denesek

Ba?aramad???m?zda ?anss?zl?k diyece?imize ba?ka ?k?? yollar? arasak,

TEMBELL???M?Z? yensek Ne dersiniz ?

?nter Global Cargo

Son Say?m?z? Okuyun...

K?e Yazarlar?